top of page

NA ONS - STILTE / AFTER US - SILENCE
Overblijfselen van een nucleaire afschrikking / Remnants of nuclear deterrence

€45,00  inclusief verzendkosten binnen Nederland

Tekst en onderzoek: Arnold Pronk

Fotografie: Martin Bruining

Ondersteuning: Eline van Straaten-Pronk

Tekst- en beeldredactie: De Onderste Steen, Michiel Kruidenier

Vertaling (Nederlands-Engels): BetterWords Tekst & Vertaling, Ron Rosenbrand
Vertaling (Russisch-Nederlands): Olivier Frijters en Natalia Windt-Orlovskaya

Ontwerp en infographics: Beukers Scholma

Lithografie: Marc Gijzen

Druk: NPN Drukkers

Uitgever: Uitgeverij Lecturis

Ruim veertig jaar lang leefde Europa onder de nucleaire dreiging van de Koude Oorlog. Voor het project ‘Remnants of deterrence’ reisden historicus Arnold Pronk en fotograaf Martin Bruining naar de plaatsen waar ooit de kernraketten van de Sovjet-Unie stonden opgesteld. Van het uiterste noorden in Rusland bij Moermansk tot aan de Krim in het zuiden liggen deze vergeten plaatsen verspreid als één lange, aaneengesloten keten.

‘Na ons – stilte’ is meer dan een fotoboek. Het schetst een beeld van de Koude Oorlog, het laat zien hoe groot de dreiging daadwerkelijk is geweest en het geeft inzicht in de evolutie van de verschillende wapensystemen. Aangevuld met verhalen van toevallige ontmoetingen, interviews met oud- militairen die op de raketbases werkzaam waren en reisanekdotes krijgt de lezer de kans om mee te reizen door de landen van de voormalige Sovjet-Unie; een unieke inkijk in een verborgen wereld, waarvan iedereen wist dat deze
er was, maar waarvan niemand wist waar en hoe deze er daadwerkelijk uitzag.

For more than 40 years, Europe lived with the nuclear threat of the Cold War. For the ‘Remnants of deterrence’ project, historian Arnold Pronk and photo- grapher Martin Bruining travelled to the sites where Soviet nuclear missiles were once located. From the far north region of Murmansk to Crimea in the south, these forgotten sites are scattered along one long, continuous chain.

‘After us – silence’ is more than a photo book. It paints a picture of the Cold War, it shows how big the threat actually was, and it gives an insight into the evolution of the various weapons systems. Through stories of chance encounters, interviews with former military personnel who worked at the missile bases and travel anecdotes, the reader gets the opportunity to travel through the countries of the former Soviet Union and gain a unique insight into a hidden world, which everyone knew was there, but no one knew where it was and what it actually looked like.

bottom of page